Machine Learning Course


Machine Learning luôn là bước tiến mong muốn tiếp theo của lập trình viên khi đã tiếp cận Data Science. Khóa học Machine Learning Foundamental từ LIKELION Trần Vĩnh Ngọc – Data Scientist xuất thân từ ĐH Bách Khoa Hà Nội, thực chiến nhiều dự án cho các tập đoàn quốc tế: Singapore Airline, Unilevel, Allianz Tech v.vv, khóa học thật sự đáng mong đợi, cùng tham gia với chúng tôi nào!

intro_three

Course Curriculum

  1. Introduction
Available in days
days after you enroll
  2. Libraries for ML
Available in days
days after you enroll
  3. Model
Available in days
days after you enroll
  4. Machine Learning Algorithms
Available in days
days after you enroll
  5. Practise
Available in days
days after you enroll
intro_three